RSS

INFORMACJA o Firmie.

Biuro działa od 1990 r i zajmuje się rzeczoznawstwem samochodowym ,techniką samochodową i rekonstrukcją wypadków drogowych.

Siedzibą biura jest Opole.

Opinie wydawane są dla potrzeb klientów indywidualnych i firm z zakresu działania.

W 1993 roku podjęto współpracę z niemieckim biurem inżynierskim BERNER w zakresie wypadków drogowych, badania okoliczności kradzieży samochodów
i wykonywania ekspertyz dla niemieckich firm ubezpieczeniowych. Współpraca trwa do chwili obecnej.
W 2002 roku nawiązano współpracę z niemieckim biurem rzeczoznawczym dr.Burga
w zakresie rekonstrukcji wypadków drogowych, a do dyspozycji biura zakupiono niemiecki program do wspomagania tych rekonstrukcji CARAT 3 (Computer Aided Reconstruction of Accidents in Traffic) opracowany przez dr Burga.
W roku 2004 włączono do rekonstrukcji wypadków drogowych austriacki program komputerowy PC Crash- inny program do wspomagania rekonstrukcji wypadków drogowych.
W ramach posiadanych uprawnień od 1996 r wydawane są opinie i oceny dla potrzeb Policji, Prokuratur ,Sądów i kancelarii adwokackich z zakresu wypadków drogowych i techniki samochodowej.
Opinie techniczne wydawane są również w języku niemieckim.


Mgr inż.Wacław Jurajda

Wersja do druku